Trappa

Snickeriarbete

Projektet innefattade konstruktionen av ett däck och en trappa. Där trappan skulle stå fanns inget annat än en mur och utgjorde inte tidigare någon direkt länk som infart till huset. Vårt arbete bestod, förutom i att bygga trappan också i att se om det faktiskt gick att genomföra konstruktionen. Resultatet blev över all förväntan.

Datum:
Maj 2020

Plats:
Stockholm

Kund:
Privat person

Katerogi:
Snickeri

X