Totalentreprenad

Totalentreprenad

Vi vänder oss med totalentreprenad som koncept till de personer som vill ha nyckelfärdiga lösningar, från ritning till en färdig produkt. Det kan vara dyra pengar som står på spel om man inte förstår att vissa yrken eller moment kräver att hantverkarna har certifiering för det de skall utföra.

Vi samlar under oss alla de yrken som behövs för att driva projektet framåt:

  • Från skiss till färdiga detaljritningar
  • Från ansökan hos kommunen
  • Från offert till inköp av material
  • Från planering till när de olika moment sammanfaller

Och detta krävs även om projektet i sig är litet såsom stort. Det är i synkroniseringen som vi kan spara tid och hålla kostnaderna.

Lyhördhet & planering

Dina ursprungliga idéer ska vi hållas oss till. Men det är inte alltid de är genomförbara. Vår princip är att vara så nära som möjligt det du önskar.

På vägen visar det sig att du kommer på något som du skulle vilja ha med men som inte hamnade på ritningen från början. Det är där vi är som starkast genom att vara lyhörda och stå till förfogande för dina ändringar eller önskemål.

Offerter om totalentreprenad

Vi skapar en offert för totalentreprenad som beräknar i grunden alla de moment som ingår i ett byggprojekt. Våra offerter är specificerade så att du lätt kan följa varje moment i tid och kostnad.

  • Totalentreprenad sparar tid och pengar – ekonomi
  • En ansvarig partner som ser till att alla gör sitt – kontrollansvar
  • Du har med en leverantör att göra och inte flera samtidigt – synkronisering
  • Vi ser till att ditt projekt håller de dealine vi överenskommer
  • Ekonomisk redovisning till enbart en aktör och inte flera
  • Vi ger dig garanti på att vårt jobb blir rätt utfört

Du har rätt att ändra dig många gånger på vägen och du har rätt att ställa alla frågor du behöver. Inga frågor är dumma eller för små att tas upp. Vi vill skapa en relation med dig som kund, som ger dig trygghet och som tillåter dig drömma klart.

Byggprocesser

Skisser & Ritningar

I denna process sätter vi oss ner tillsammans och ritar och skissar hur ditt projekt ska komma att se ut. Vi skapar 3-d skisser som ganska exakt visar hur dina idéer kan komma att se ut i verkligheten.

Tillsammans fastställer vilka ritningar som ska gå in till kommunen och vilka slags tillstånd som vi ansöker.

Det behövs inga tillstånd om ombyggnader som sker inomhus. För detta krävs snarare att man upplyser BRF om vad man tänker göra och samtidigt förstår vad man får göra.

Grunden

Oavsett om om ditt projekt är en tillbyggnad, ett Attefallhus eller en enkel altan, är det viktigt att se över vilken slags grund som är bäst och lämplig för just ditt projekt.

Det kan vara fråga om att bygga en källare till ditt Attefallhus eller en grund som borgar för god stabilitet etc.

VVS

Om ditt projekt ska ha en ny toalett eller ombyggnaden av ditt badrum ska placera brunn och toalettstol på nya platser krävs det hantverkare som har de befogenheter som krävs för att utföra sådana arbeten.

Elektricitet

Det är inte sällan som man vill ha en annan sorts belysning i det nya badrummet eller köket. För att genomföra detta krävs det yrkescertifierade hantverkare som kan genomföra de installationer som behövs.

Identifieringen av när och var elektrikern ska komma in är en kunskap som vi lärt oss genom åren och som sparar mycket tid och arbetet om det utförs så att man inte hindrar arbetsflödet.

Är vi dina hantverkare – kontakta oss nu?

X