Blog

Inspiration – kök

Det moderna köket är mer än en funktionell plats. Det är en yta som idag oftast används för umgänge, tillvaro. Det är här i köket medlemmarna i ett hem samlas för att samtala och för att umgås eller laga mat tillsammans. Maten intar en allt viktigare plats i våra liv och därav att den platsen vi väljer för att tillreda den också ska motsvara vad vi själva anser om mat. Det är en kultur som befäster sammanhållning. Ytan spelar inte längre någon roll utan det är dess användning och disposition som är det väsentliga.

En design ska återspegla den sammanhållningen och förstärka eller befästa kökets centralpunkt i ett hem.

X