Blog

Inspiration – handfat

Varianterna på hur ett handfat ska se ut är många. Det som igår var standar är idag säkert retro. Frågan om handfat handlar om vilket utrymme man har att placera den i och hur dess utformning ska harmonisera med övrig keramik.  Viktig är nog om det ska inrymma vatten för att skölja ansiktet, ja då ska den vara djup och den ska gå att proppa så att vattnet inte rinner bort.  Om den ska stå ensam i en gästtoalett, då är designen inte bunden till andra keramiska detaljer än kanske kakel eller färger.

X