Badrum

Badrumsombyggnad

De viktigaste processerna i ett badrumsarbete syns inte. De ligger dolda bakom kakel eller under det nya golvet. Men det är bakom allt det synliga som de olika behandlingsmetoder och processer ska hindra att fukt tränger igenom eller röta får fäste. Den goda ventilationen är oftast avgörande för hur en dusch ska kunna vädra ut den fukt som varmvatten åstadkommer.

Finishen ger självfallet allt det bakomliggande arbetet den perfekta och välbehövda upplyftningen.

Badrumsarbete är alltså ett sammanhängandeuppdrag där alla delar är viktiga.

Datum:
2020

Plats:
Stockholm

Kund:
Mycket nöjd

Katerori:
Badrum